COM PODEM POSAR LÍMITS ALS NENS?

Posted on Actualizado enn

normes-nens-mariajaques-psicologia

Aquesta és la gran pregunta que es fan els pares quan el seu fill comença a posar-los a prova, quan s’adonen que, el seu innocent nen, explora els seus límits fins arribar a sobrepassar-los i inclús fa trontollar el seu “rol de pares”.
Considero que és a partir de l’any quan hem de començar a educar, tot i que encara són petits i no serveixen les normes com a tal. En primer lloc, perquè no les entenen (igual que no entenen les regles del joc) i segon, perquè no tenen la capacitat per memoritzar-les encara. Per tant, amb un “no” ferm farem que comencin a diferenciar entre el que està bé i el que no està bé. Quasi sempre utilitzant-lo relacionat amb els hàbits bàsics.
.

COM HAN DE SER LES NORMES?

 • Coherents amb l’edat i caràcter del nen. Sembla un punt molt obvi però de vegades els pares pretenem que un nen de 2 anys entengui un concepte pel qual encara no està capacitat. I ens enfadem amb ell. Un exemple una mica radical però entenedor seria com si pretenguéssim que un nen de 10 mesos recollís les joguines i ens enfadéssim perquè no ens fa cas. Oi que no tindria sentit? Ja ens podem enfadar amb ell però fins que no tingui la suficient maduresa per entendre allò que volem d’ell, no farem res. Per tant, hem de tenir molt present l’edat del nostre fill i què és capaç d’entendre segons les seves habilitats i capacitats maduratives.
 • Hem de posar poques normes i mai més d’una a la vegada “Ves a fer pipi, posa’t el pijama i vine a sopar.” Es massa complex. Millor d’una en una.
 • Normes clares i concises. “Porta’t bé” és molt abstracte. El nostre fill ens podria preguntar “i què vol dir portar-se bé?” I segurament contestaríem amb una llista de moltes coses. Per tant, és millor dir exactament allò que volem “les coses es donen a la mà” “deixa-li una joguina al teu germà”.
 • Les normes no han de ser preguntes, sinó afirmacions i acompanyades d’un “si us plau”.
COM DIREM LES NORMES?
.
 • Posant-nos a la seva alçada i mantenint el contacte ocular. I sobretot assegurant-nos que ens ha escoltat i comprès.
 • Dirigir-nos cap a ell dient el seu nom: “Tomàs, posa’t les sabates, si us plau”.
 • Expressar-nos amb un to amable. Quantes vegades ens dirigim a ells ja amb un to de veu enfadat? Fixem-nos-hi! No serveix de res!
 • Evitar les amenaces. “Si no vens aquí no et donaré els cromos”. Els pares estem per donar amor i educació, no perquè facin les coses a la força i enfadats.
 • Han de ser normes estables en el temps. Cada dia el mateix, els ajudarà a preveure i aprendre el que han de fer i evitarà rebequeries (en el cas dels més petits).  Per exemple, no val que un dia els deixem remenar un calaix i al dia següent ens enfadem perquè ho facin. Al nen el confonem i és probable que acabi fent una conducta inapropiada.
 • És preferible dir el que sí han de fer. Així, abans direm “parla fluixet” que “no es pot cridar”.
 • Segons edats i nens, sempre hi ha alguna tasca que costa més que altres i acostuma a ser una baralla. Per a facilitar-ho podem donar opcions. Així, tindran la sensació que ells també decideixen i oposaran menys resistència. Per exemple, a una nena que vestir-se era una lluita, tardava molt i sempre s’enfadava amb la seva mare, vam proposar que li oferirien dos opcions de roba “És l’hora de vestir-nos, vols el vestit blau o el rosa?” Així la nena sentia que participava, que era un joc nou que feien cada matí “quines opcions m’ensenyarà la mama avui?” 😉 amb una mica d’emoció i intriga la nena es divertia en el que havia sigut el pitjor moment del dia.

Recomano, entre els pares, fer crítiques constructives. Establir aquest feedback constant ens farà adonar de com parlem als nostres fills o com donem les instruccions.

Tenir a casa unes normes ben establertes ens ajudarà a crear un clima agradable, i serem més coherents amb nosaltres mateixos i l’educació que volem per als nostres fills.

————————————————————————–

¿CÓMO PODEMOS PONER LÍMITES A LOS NIÑOS?

Esta es la gran pregunta que se hacen los padres cuando su hijo empieza a ponerlos a prueba, cuando se dan cuenta que, su inocente niño, explora sus límites hasta llegar a sobrepasarlos e incluso hace tambalear su “roll de padres”.

Considero que es a partir del año cuando tenemos que empezar a educar, aunque aún son pequeños y no sirven las normas como tal. Primero porque no las entienden (igual que no entienden las normas de los juegos) y segundo porque no tienen la capacidad de memorizarlas aún. Por tanto, con un “no” firme haremos que empiecen a diferenciar entre lo que está bien y lo que no está bien. Casi siempre utilizándolo relacionado con los hábitos básicos.

¿CÓMO TIENEN QUE SER LAS NORMAS?

 • Coherentes con su edad y el carácter del niño. Parece un punto muy obvio pero a veces los padres pretendemos que un niño de 2 años entienda un concepto por el cual aún no está capacitado para comprenderlo. Y nos enfadamos con él. Un ejemplo, un poco radical pero entendedor es como si pretendiéramos que un niño de 10 meses recogiera los juguetes y nos enfadáramos porque no nos hace caso. ¿No tendría sentido, verdad? Ya nos podemos enfadar con él pero hasta que no tenga la suficiente madurez para entender aquello que le queremos de él, no haremos nada. Por tanto, tenemos que tener muy presente la edad de nuestro hijo y qué es capaz de entender según sus habilidades y capacidades madurativas.
 • Tenemos que poner pocas normas y nunca más de una a la vez “Ves a hacer pipí, ponte el pijama y ven a cenar”. Es demasiado complejo. Mejor de una en una.
 • Normas claras y concisas. “Pórtate bien” es muy abstracto. Nuestro hijo nos podría preguntar “¿Y qué quiere decir portarse bien?” Y seguramente le contestaríamos con una lista de muchas cosas. Por tanto, es mejor decir exactamente aquello que queremos “las cosas se dan en la mano” “déjale un juguete a tu hermano”.
 • Las normas no tienen que ser preguntas, sino afirmaciones y acompañadas de un “por favor.

¿CÓMO DIREMOS LAS NORMAS?

 • Poniéndonos a su altura, manteniendo el contacto ocular. Y sobre todo asegurarnos que nos ha escuchado y comprendido
 • Dirigirnos hacia él diciendo su nombre: “Tomás, ponte los zapatos, por favor”.
 • Expresarnos con un tono amable. ¿Cuántas veces nos dirigimos a ellos ya con un tono de voz enfadado? ¡Fijémonos!¡No sirve de nada!
 • Evitar las amenazas. “Si no vienes aquí no te daré los cromos” Los padres estamos para dar amor y educación, no para que hagan las cosas a la fuerza y enfadados.
 • Tienen que ser normas estables en el tiempo. Cada día lo mismo, les ayudará a preveer y aprender lo que tienen que hacer y evitará pataletas (en el caso de los más pequeños). Por ejemplo, no vale que un día les dejemos jugar con uno de nuestros cajones y al día siguiente nos enfademos porque lo hace otra vez. Al niño lo confundimos y es probable que nos acabe haciendo una conducta inapropiada.
 • Es preferible decir lo que sí tienen que hacer, es mejor decir “habla flojito” que “no se puede chillar.”
 • Según edades y niños, siempre hay una tarea que cuesta más que otras y suele ser una pelea. Para facilitarlo podemos dar opciones. Así, tendrán la sensación que ellos también deciden y pondrán menos resistencia. Por ejemplo, a una niña que vestirse era una pelea, tardaba mucho y siempre se enfadaba con su madre, le propusimos que le ofreceríamos dos opciones de ropa “Es la hora de vestirse, ¿quieres el vestido azul o el rosa?” Así la niña sentía que participaba, que era un juego nuevo que hacían cada mañana “¿qué opciones me enseñará mamá hoy?” 😉 Con un poco de emoción e intriga la niña se divertía en el que había sido el peor momento del día.

Recomiendo, entre los padres, hacer críticas constructivas. Establecer este feedback constante nos ayudará a darnos cuenta de cómo hablamos a nuestros hijos o cómo les damos las instrucciones.

Tener en casa unas normas bien establecidas nos ayudará a crear un clima agradable, y seremos más coherentes con nosotros mismos y la educación que queremos para nuestros hijos.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s